ចក្ខុវិស័យ និង បេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺដើម្បីក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបដែលនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេស, ដោយផលិត និងផ្ដល់ជូននូវថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងមានសុវត្ថិភាពចំពោះបរិស្ថាន ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ។

បេសកកម្មរបស់យើងគឺ

  • កំណត់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍
  • កាត់បន្ថយសារធាតុគីមីដែលមិនចាំបាច់ នៅក្នុងផលិតផលរបស់យើង
  • វិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីឲ្យផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់
  • ផ្ដល់ជូនតំណាងចែកចាយរបស់យើងនូវដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាលក់
  • ធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារជាទៀងទាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន
  • ផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលថ្នាំលាបរបស់យើង
05Dec
ទីតាំងក្រុមហ៊ុន

ផ្ទះលេខ១៣៨, ផ្លូវជាតិលេខ ២៧១,
សង្កាត់ បឹងសាឡាង,ខណ្ឌទួលគោក,
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ: (+855) 17 661 961

អ៊ីមែល: [email protected]

អំពីយើង

អរគុណ

បណ្តាយសង្គម