រូបភាព

Trip to Rattanak Kiri.


អានបន្ត...

Training course at NAGA POIPET.


អានបន្ត...

Trip to Siem Reap.


អានបន្ត...

Project with Chip Mong Land


អានបន្ត...

Projects with Vattanac Bank


អានបន្ត...
ទីតាំងក្រុមហ៊ុន

ផ្ទះលេខ១៣៨, ផ្លូវជាតិលេខ ២៧១,
សង្កាត់ បឹងសាឡាង,ខណ្ឌទួលគោក,
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ: (+855) 17 661 961

អ៊ីមែល: [email protected]

អំពីយើង

អរគុណ

បណ្តាយសង្គម